De door klanten verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen te kunnen verwerken en informatie en aanbiedingen van Stamp Land te kunnen versturen. Je persoonlijke gegevens worden niet aan anderen gegeven. Wij kunnen op elk moment het aantal actuele bezoekers van de webshop zien. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Dat geldt ook voor alle andere gegevens die via Google Analytics te zien zijn. We leggen geen onnodige klantgegevens vast en we respecteren je recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn, deze te controleren of op elk gewenst moment te laten verwijderen. Heb je vragen of klachten over de verwerking van de gegevens, dan helpen we je graag. Je hebt natuurlijk ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.